<wbr id="aa6qk"></wbr>
 • <sup id="aa6qk"></sup>
 • <acronym id="aa6qk"><strong id="aa6qk"></strong></acronym>
  NYKM2、NYKM2L、NYKM2E系列塑殼斷路器

  產品介紹:

  NYKM系列塑殼斷路器能夠在電流超過跳脫設定后自動切斷電流。塑殼指的是用塑料絕緣體來作為裝置的外殼,用來隔離導體之間以及接地金屬部分。塑殼式斷路器由本體及附件組成。塑殼斷路器能通過增加附件實現本身功用的擴展及提升。NYKM2 熱磁式塑殼斷路器,NYKM2L 剩余電流式塑殼斷路器,NYKM2E 電子式塑殼斷路器。

  產品名稱:

  塑殼式斷路器,MCCB,塑殼開關、裝置式斷路器,電子式塑殼斷路器,剩余電流保護塑殼斷路器

  塑殼式斷路器,MCCB,塑殼開關、裝置式斷路器,電子式塑殼斷路器,剩余電流保護塑殼斷路器

  相關型號:

  • NYKM2
  • NYKM2-63L/3300 10A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63L/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 10A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 10A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-63M/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100L/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2-100H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225L/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250H/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225M/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-225H/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250L/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-250M/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/3300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/3300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/3300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/3300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/3300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/3300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/4300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/4300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400L/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/4300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/4300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400M/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/4300 315A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/4300 350A 塑殼斷路器
  • NYKM2-400H/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/3300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/3300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/4300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630L/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/4300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630H/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/3300 700A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/3300 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/3300 700A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/3300 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/4300 700A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800M/4300 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/4300 700A 塑殼斷路器
  • NYKM2-800H/4300 800A 塑殼斷路器
  • NYKM21250M/3300 800A 塑殼斷路器
  • NYKM21250M/3300 1000A 塑殼斷路器
  • NYKM21250M/3300 1250A 塑殼斷路器
  • NYKM2L
  • NYKM2L-100M/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-100H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125M/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 16A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 20A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 25A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/43300 40A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 50A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 80A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-125H/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225M/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-225H/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/3300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250L/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 125A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 140A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 160A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 180A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 200A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2L-250M/4300 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/3300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 500A 塑殼斷路器
  • NYKM2-630M/4300 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2E
  • NYKM2E-100M/3400 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100M/3400 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100M/3400 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/3400 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/3400 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/3400 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100M/4400 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100M/4400 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100M/4400 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/4400 32A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/4400 63A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-100H/4400 100A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-225M/3400 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-225H/3400 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-225M/4400 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-225H/4400 225A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-250M/3400 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-250H/3400 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-250M/4400 250A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-400M/3400 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-400H/3400 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-400M/4400 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-400H/4400 400A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800M/3400 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800H/3400 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800M/4400 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800H/4400 630A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800M/3400 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800H/3400 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800M/4400 800A 塑殼斷路器
  • NYKM2E-800H/4400 800A 塑殼斷路器

  主要功能:

  NYKM系列低壓斷路器是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷非正常條件下的短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等,能保護線路和電源設備不受損壞。斷路器按照其額定極限短路分斷(Icu)的高低、分為L型(經濟型)、M型(標準型)、H型(高分斷型)類。該斷路器具有體積小、分斷高、飛弧短(部分規格零飛?。?、抗振動等特點。

  国产精品国产三级国产av野外_国产av福利久久_人妻2020中文字幕_每日更新无码播放免费_春药刺激国产老富婆露脸_国产午夜福利在线观看视频